Airport

Heeft u vervoer nodig van en/of naar een airport? Dan kunt u contact opnemen met Taxiservice Maurice. Op voorhand zal worden gecommuniceerd over de locatie, het tijdstip, het aantal personen, de bagage, etc. Tevens wordt afgesproken waar de chauffeur op u zal wachten. Hoewel Nederland, België en Duitsland de meest voorkomende bestemmingen zijn binnen onze regio, kunnen ook andere internationale bestemmingen worden besproken.

 

Reserveren